Beheer

Locks

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Het veld Locks van een Network.

Het veld Locks van een Network geeft de sluizen in het netwerk. Dit zijn de vaarweg typen:

 • 13 - Sluiscode 0
 • 14 - Sluiscode 1
 • 15 - Sluiscode 2
 • 16 - Sluiscode 3
 • 17 - Sluiscode 4

Een sluis is altijd verbonden aan een arc, via het eerste veld van een sluis object.

Per sluis kunnen de volgende karakteristieken worden ingesteld:

 • Lockage time (minutes): de tijd die het kost om de deuren te sluiten, te nivelleren en aan de andere kant de deuren te openen
 • Wait time (minutes): de tijd die nodig is om door een sluis heen te komen
 • Overlay time (minutes): de wachttijd totdat een schip met een schutcyclus mee kan
 • Cross section area upper gate: de doorsnee van het water met de sluisingang
 • Cross section area lower gate: de doorsnee van het water met de sluisuitgang
 • Switch distance upper gate: de afstand van de opstelzone tot de sluisdeur bij de ingang van de sluis
 • Switch distance lower gate: de afstand van de opstelzone tot de sluisdeur bij de uitgang van de sluis
 • Number of locks: het aantal kolken
 • Lock length: de lengte van een kolk
 • Lock width: de breedte van een kolk
 • Operating time (hours): het aantal uur per week dat de sluis in bedrijf is
 • Recreational share: het aandeel recreatievaart

De opgegeven wachttijd en overligtijd wordt gebruikt in de toedeling om te bepalen hoeveel tijd een schip kwijt is bij een sluis. Dit moet een zo goed mogelijke schatting zijn van de werkelijke tijden.

De overige karakteristieken worden gebruikt om na de toedeling te berekenen wat de wachttijd en overligtijd had moeten zijn gegeven de intensiteit bij de sluis als gevolg van de toedeling.