Beheer

Nodes

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Het veld Nodes van een Network.

Het veld Nodes van een Network bevat knopen wat de verbindingsstukken zijn van kunstwerken en vaarwegen in BIVAS (arcs). Een node (zie Vertex in wikipedia) is een een bouwsteen van het gemodelleerde binnenvaartnetwerk wat de coördinaten bepaald van de begin- en eindpunten van arcs. Door regels uit de tabel te verwijderen, worden de koppelpunten van de betreffende arcs verwijderd, wat als gevolg heeft dat de vaarwegen / kunstwerken die eindigen of beginnen bij de verwijderde knoop niet meer beschikbaar zijn in het vaarwegennetwerk. Door de coördinaten aan te passen, kunnen vaarwegen verplaatst worden en door nieuwe toe te voegen wordt het begin gemaakt om het binnenvaartnetwerk uit te breiden.