Beheer

Parameters

Chris Kettenis 2021-02-02 02:02:28
Het veld Parameters van een Scenario.

In het veld Parameters van een Scenario kunnen een hele reeks instellingen gedaan worden voor het door te rekenen scenario. Deze waarden staan hieronder geschreven.

ParameterInstelling en resultaat
Scenario yearHet jaar waarvoor het scenario wordt opgesteld, alle datums worden weergegeven voor dit scenariojaar.
Start (mm:dd)De reizen die op of later plaatsvinden dan deze start maand en dag worden meegenomen in de toedeling.
End (mm:dd)De reizen die op of voor deze eind maand en dag plaatsvinden worden meegenomen in de toedeling.
Season definitionDit veld bevat een drop-down list met mogelijke seizoensdefinities. Een toedeling wordt gemaakt per seizoen dat voorkomt in de geselecteerde seizoensdefinitie.
Minimum depth (m)Een reis heeft een diepgang die wordt gebruikt om een toegelaten route te vinden. Als deze diepgang kleiner of gelijk is aan de hier gegeven diepgang, dan wordt de diepgang van de reis als onbetrouwbaar gezien. Voor de toedeling wordt de diepgang dan opnieuw bepaald op basis van het scheepstype.
Maximum depth (m)Een reis heeft een diepgang die wordt gebruikt om een toegelaten route te vinden. Als deze diepgang groter of gelijk is aan de hier gegeven diepgang, dan wordt de diepgang van de reis als onbetrouwbaar gezien. Voor de toedeling wordt de diepgang dan opnieuw bepaald op basis van het scheepstype.
Length restriction enabledAls dit veld is aangevinkt wordt bij het bepalen van het toegelaten zijn van een vaarweg rekening gehouden met of een schip niet te lang is voor de vaarweg. Als het niet is aangevinkt wordt er geen rekening gehouden met een lengte beperking.
Width restriction enabledAls dit veld is aangevinkt wordt bij het bepalen van het toegelaten zijn van een vaarweg rekening gehouden met of een schip niet te breed is voor de vaarweg. Als het niet is aangevinkt wordt er geen rekening gehouden met een breedte beperking.
Dangerous goods restriction enabledAls dit veld is aangevinkt wordt bij het bepalen van het toegelaten zijn van een vaarweg rekening gehouden met of de gevaarlijke stoffen categorie die geldt voor een reis niet te gevaarlijk is. Als het niet is aangevinkt wordt er geen rekening gehouden met een gevaarlijke stoffen beperking.
Depth restriction enabledAls dit veld is aangevinkt wordt bij het bepalen van het toegelaten zijn van een vaarweg rekening gehouden met of een schip niet te diep ligt voor de vaarweg. Als het niet is aangevinkt wordt er geen rekening gehouden met een diepgang beperking.
Height restriction enabledAls dit veld is aangevinkt wordt bij het bepalen van het toegelaten zijn van een vaarweg rekening gehouden met of een schip niet te hoog is voor de vaarweg. Als het niet is aangevinkt wordt er geen rekening gehouden met een hoogte beperking.
Water scenarioDit veld bevat een drop-down list met mogelijke water scenarios. Door een water scenario te selecteren worden deze toegepast op de vaarwegen wanneer een netwerk wordt ingelezen.
Growth rateDit veld bevat een drop-down list met mogelijke groeifactoren. Door groeifactoren te selecteren worden deze toegepast op de reizen wanneer een toedeling wordt gemaakt.
Fleet mutation scenarioDit veld bevat een drop-down list met mogelijke vlootmutatie scenarios. Door een vlootmutatie scenario te selecteren wordt deze toegepast op de reizen wanneer een toedeling wordt gemaakt.
Motor replacement profileDit veld bevat een drop-down list met mogelijke motorvervangingsprofielen. Door een profiel te selecteren wordt deze gebruikt bij het berekenen van emissies.
Travel costsDit veld bevat een drop-down list met mogelijke reiskosten. Door een set van reiskosten te selecteren worden deze gebruikt wanneer een toedeling wordt gemaakt.
Optimization objectiveDit veld bevat een drop-down list met de mogelijke optimalisatie doeleinden. Door Travel time te selecteren wordt geoptimaliseerd op reistijd wanneer een toedeling wordt gemaakt, Costs zorgt voor een optimalisatie op reiskosten.
RoutingDit veld bevat een drop-down list met mogelijke routeringen. Door Shortest te selecteren wordt gezocht naar de kortste route tussen herkomst en bestemming, Shortest via reference points zoekt de kortste route van herkomst naar bestemming via alle referentiepunten van de reis.
Maximum unload factorDe factor die hierin is ingevuld wordt gebruikt bij het afladen van reizen, de lading wordt verminderd tot maximaal deze factor (een factor van 0.8 betekent dat wordt afgeladen tot maximaal 80%).
Optimize depth feasible tripsAls dit veld is aangevinkt wordt bij de toedeling de diepgang van reizen geoptimaliseerd door een economische afweging te maken tussen omvaren en afladen.
Unload step size (m)De stapgroote die wordt gebruikt bij het aanpassen van de diepgang als Optimize depth feasible trips is aangevinkt.
Fuel price (Euro/L)De brandstofprijs per liter in euro's. De transportkosten zijn sterk afhankelijk van de brandstofkosten. Met deze parameter kan worden onderzocht wat het effect is van wijzigingen in de brandstofprijs op gekozen routes en gemaakte kosten.
Interest rate (%)De geldende rentestand. De materieelkosten zijn afhankelijk van de rentestand. Door bijvoorbeeld de rente in een toekomstjaar hoger te maken zullen goedkopere schepen aantrekkelijker worden.
Time waiting on load (h)De gemiddelde tijd dat een schip moet wachten op een nieuwe lading. Dit werkt door in de transportkosten.
Traffic scenarioDit veld bevat een drop-down list met mogelijke reizenbestanden. Door een reizenbestand te selecteren worden de reizen uit dit reizenbestand gebruikt.
Travel time standard deviation (s/min)De standaard deviate voor de trekking om de reistijd te varieren tijdens de toedeling.
Zone definitionDit veld bevat een drop-down list met mogelijke zonedefinities. Door een zonedefinitie te selecteren wordt deze gebruikt voor de economische scenario invoer, en bepaalde uitvoertabellen om herkomsten en bestemmingen te variëren.
Restriction relaxation enabledVia deze instelling is het mogelijk de lengte en breedte restricties op vaarwegen tijdens de toedeling te versoepelen. De restrictie wordt nog wel meegenomen, maar schepen die niet aan de restricties voldoen mogen nog wel over een vaarweg heen, zei het tegen hogere kosten. Deze kosten zijn gemodelleerd als vertraging per kilometer vaarweg waarvan de restrictie overschreden word, per meter (of decimeter) overschrijding. Deze kosten worden niet meegenomen in het totaal van de kosten, ze bestaan enkel om overschrijding van restricties te ontmoedigen binnen de toedeling. Let op: het aanzetten van deze mogelijkheid gaat gepaard met een aanzienlijke verslechtering van de performance, daar het complete netwerk toegangelijk gemaakt wordt voor alle reizen.
Restriction relaxation length penalty (min/m/km)De penalty kosten die worden toegepast bij overschrijding van een lengte restrictie als Restriction relaxation enabled is aangevinkt.
Restriction relaxation width penalty (min/m/km)De penalty kosten die worden toegepast bij overschrijding van een breedte restrictie als Restriction relaxation enabled is aangevinkt.
Idle energy use factorEnergy verbruik factor wanneer gewacht wordt bij een sluis of brug. Er wordt nog wel brandstof verbruikt, maar tegen deze factor. Voorbeeld: 0.15.
Use ship empty depth for emissionAls dit veld is aangevinkt wordt bij het berekenen van emissies de Empty depth for emission van het scheepstype gebruikt als diepgang.
Ignore wait and overlay time for locksAls dit veld is aangevinkt worden bij de toedeling de wachttijd en overligtijd van sluizen genegeerd.
Reference trip setDit veld bevat een drop-down list met mogelijke referentietellingen. Door een set van referentietellingen te selecteren worden deze gebruikt wanneer een toedeling wordt gemaakt.