Beheer

Rapporten

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Een scenario rapport toont een samenvatting van de statistieken en visualisaties van een doorgerekend scenario.

Een scenario rapport kan worden geopend door in de (scenario) boom onder rapport te kiezen. Er is standaard een ongefilterd rapport beschikbaar. Daarnaast zijn er gefilterde rapporten beschikbaar voor alle filters die reeds gedefinieerd waren voordat het scenario werd geopend. Het uitvoeren van de functie "Generate standard report" wordt een volledige rapportage uitgewerkt. Vanwege de grote hoeveelheden data, kan dit veel tijd kosten. In het resultaat dat in een tabblad wordt geopend kan het scenario weer worden bekeken (Scenario), geaggregeerde statistieken worden geopend (Statistics) en figuren worden getoond (Figures). Het is mogelijk om aan te geven op welke eigenschap initieel gegroepeerd. Daarvoor dient de tabel die geopend wordt via de Reports knoop aangepast te worden. Het kiezen van een initiële groepering reduceert de tijd nodig voor het laden van het rapport.

Geaggregeerde statistieken

Voor een combinatie van een doorgerekend scenario en een filter worden KPI's berekend. Deze worden in een draaitabel weergegeven.

Met het genereren van een standaard rapportage worden de reizen geselecteerd die voldoen aan het opgegeven filter. Met de resultaten uit het opgegeven scenario die horen bij de geselecteerde reizen worden veelgebruikte en bekende KPI's berekend. In de documentatie van de standaard rapportage is meer te vinden over welke statistieken worden berekend en hoe.

De statistieken worden getoond in een gegroepeerde tabel. In eerste instantie worden de statistieken gegeven met het complete filter als een groep of de geselecteerde initiële groepering wordt toegepast. Vervolgens kunnen andere groeperingen worden gemaakt op basis van reiskenmerken, zoals statistieken per scheepstype. Door in de tabel aan de rechterkant kenmerken aan te vinken, worden de statistieken berekend per categorie van het kenmerk.

Standard reporting.png