Beheer

Copy average waiting times

Chris Kettenis 2021-03-02 11:35:23

Het kopieren van passagetijden bij sluizen.

Sluizen hebben een schuttijd, wachttijd en overligtijd. Als een scenario is doorgerekend worden die tijden berekend voor drie verschillende aankomstprocessen ("Relatively even", "Averagely even" en "Relatively uneven"). Om deze tijden te kunnen gebruiken in een nieuw scenario kunnen ze met de actie Copy average waiting times worden gekopieerd naar een nieuw scenario. Hierbij kan worden aangegeven welk gewicht de inputwaarden van het referentiescenario krijgen. De berekende waarden van het referentiescenario krijgen altijd gewicht 1.