Beheer

Match lat/lon table to end points

Chris Kettenis 2021-03-02 11:35:23
Zoekt het dichtstbijzijnde trip endpoint voor paren lat/lon coördinaten.

Versies

Er zijn twee versies beschikbaar voor deze functie:

  • Match lat/lon table to end points: zoekt het dichtstbijzijnde trip endpoint.
  • Match lat/lon table to end points (within zone): zoekt het dichtstbijzijnde trip endpoint binnen de zone die hoort bij de gegeven coördinaten.

Input

CSV bestand zonder kopregel met de volgende kolommen:

  1. Latitude
  2. Longitude

Output

CSV bestand met kopregel met de volgende kolommen:

  1. Input latitude
  2. Input longitude
  3. Input Rijksdriekhoek X coördinaat
  4. Input Rijksdriekhoek Y coördinaat
  5. Naam van zone van dichtstbijzijnde punt (leeg bij geen resultaat)
  6. ID van dichtstbijzijnde punt (leeg bij geen resultaat)