Beheer

Stabilize waiting times

Chris Kettenis 2021-03-02 11:35:23

Iteratief process voor stabiliseren van passagetijden.

Een sluis heeft ingestelde en berekende passagetijden. Uiteindelijk moet er een evenwichtssituatie ontstaan waarin de berekende wachttijden gelijk zijn aan de ingestelde wachttijden. Dit evenwicht kan worden gevonden door de gemiddelde wachttijden te kopiëren naar een nieuw scenario, dit scenario door te rekenen, weer opnieuw een scenario met gemiddelde wachttijden te maken, op te slaan en door te rekenen, enzovoort.

De actie Stabilize waiting times vraagt om een aankomstproces en het aantal iteraties dat moet worden uitgevoerd. Bij iedere iteratie wordt het gewicht waarmee het vorige scenario meetelt verhoogd met 1. Er wordt gerekend met een maximum wachttijd en maximum overligtijd van 60 minutes.