Beheer

Visualize network restrictions

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39

Deze functie op scheepstypen toont de restricties in netwerk o.b.v. opgegeven gemiddelde dimensies Deze dimensies worden standaard niet gebruikt in de toedeling, omdat ze ook per reis zijn opgegeven.

De functie genereert de volgende kaartlagen:

  • Feasible links: deze toont in het groen welke vaarwegen door het geselecteerde scheepstype kunnen worden gebruikt gegeven de scheepstype dimensies.
  • Infeasible links: deze toont in het rood welke vaarwegen door het geselecteerde scheepstype niet kunnen worden gebruikt gegeven de scheepstype dimensies.
  • Links used by ship type: deze toont alleen de vaarwegen die door het geselecteerde scheepstype in het scenario gebruikt worden. De dikte van de lijn geeft een indicatie van de hoeveelheid reizen.
  • Origins with infeasible trips: deze toont de herkomsten van de reizen met dit scheepstype waar geen route voor gevonden is (olijfgroene vierkanten). De grootte van het vierkant geeft een indicatie van het aantal niet toegedeelde reizen.
  • Destination with infeasible trips: deze toont de bestemmingen van de reizen met dit scheepstype waar geen route voor gevonden is (paarse vierkanten). De grootte van het vierkant geeft een indicatie van het aantal niet toegedeelde reizen.

Let op dat voor sommige overzichten de arc usage details ook moeten zijn doorgerekend.