Beheer

Scenario doorrekenen

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Voor een scenario kan een toedeling worden gemaakt. Dit wordt gedaan door een scenario te openen, de output knoop te openen, de gewenste uitvoer te selecteren en op "Calculate" te drukken.

Het "Scenario panel"

Met het openen van een scenario (de regel selecteren en op "Enter" drukken) wordt een nieuw tabblad geopend: het "Scenario panel". Dit tabblad bevat drie panelen: een kaart bestaande uit kaartlagen die het netwerk weergeeft dat voor het scenario wordt gebruikt, een paneel met de kaartlagen en een tabpaneel waarin in het geopende tab de inhoud van het scenario is weergegeven.

BIVAS 4.1 - Scenariopaneel.png
BIVAS 4.1 - Scenariopaneel met output selectie.png

De verschillende opties in dit scherm:

  • In de kaart kunnen vaarwegen/kunstwerken, herkomsten, bestemmingen of andere onderdelen worden geselecteerd om te worden geïnspecteerd. Daarnaast kan er worden in- of uitgezoomed ("Ctrl" + scrollen of "Ctrl" + slepen met de rechtermuisknop ingedrukt).
  • In de kaartlagenlijst kunnen kaartlagen worden getoond (Visible) en aangegeven worden of een kaartlaag selecteerbaar is (Selectable).
  • In de boomstructuur kan van een scenario de gegevens worden bekeken en kan deze worden doorgerekend.
  • Het starten van een berekening kan via de "Output" knoop. Dit kan via het contextmenu op deze knoop of door de knoop te openen (dubbelklikken of enter te drukken op de "Output" knoop) en op de "Calculate" knop te drukken. Hierbij kan per berekening expliciet de gewenste uitvoer voor de berekening worden opgegeven.
  • In een scenariopaneel wordt in de layers en output gebruik gemaakt van een tristate control. Dit geeft de mogelijkheid om uit drie opties te kiezen: Disable (links), Neutral (midden) en Enabled (rechts). Een tristate control is met het toetsenbord door middel van de rechte haken "[" en "]" van waarde te veranderen.
  • Door het zetten van de "Change" kolom naar de status "Enabled" (rechts), kan zeer selectief de gewenste uitvoer worden gekozen. Via de kleur is te zien welke uitvoer wordt (her-)berekend om te komen tot de gewenste statistieken. Hierbij wordt rekening gehouden met afhankelijkheden tussen de statistieken.