Beheer

Calibraties

Chris Kettenis 2021-02-02 01:26:50
De vlootmutatie kan worden gekalibreerd op gewenste waarden bij telpunten. Daarbij worden de kostenfactoren per goederengroep en scheepstype iteratief aangepast zodat de fout tussen tellingen en BIVAS intensiteiten wordt verkleind.

Calibratie uitvoeren

  1. Voer een nieuwe regel in met referentie scenario, het te kalibreren vlootmutatie scenario, doelwaarden en aantal iteraties
  2. Start de berekening door met de rechtermuis op de rij te klikken, en 'Calculate' te kiezen. Het is ook mogelijk de rij te openen, en de Calculate button te gebruiken.
  3. De replacement probability factors gebruikers voor het vlootmutatie scenario worden geüpdate, en calibratie statistieken zijn beschikbaar door de betreffende rij te openen.