Beheer

Vlootmutatie scenario's

Daan van Dongen 2018-09-05 14:53:44
Beschrijft de mutatie van scheepstype voor trips in een scenario.

Vlootmutatie opstellen

Definieer een nieuw vlootmutatie scenario door een rij een de vlootmutaties tabel toe te voegen.

In een nieuw scenario moeten de volgende velden worden geselecteerd:

  • Base mutation factor: de basisverhouding schepen dat sowieso vervangen dient te worden per jaar door bijvoorbeeld veroudering. Dit is een waarde tussen de 0 en de 1.
  • Efficiency: de verandering in de gemiddelde beladingsgraad (1 = geen verandering).
  • Period (years): de periode waarover de vlootmutatie plaatsvindt
  • Probability factors: de factoren die op de transportkosten moeten worden toegepast om schepen aantrekkelijker of juist minder aantrekkelijk te maken (in de basis geldt factor "1", daarnaast zijn er eventueel factoren beschikbaar die voor een specifieke situatie zijn gekalibreerd/bepaald.
  • Maximum number of ship types to select: het aantal (goedkoopste) scheepstypen dat als optie geldt om het schip mee te vervangen (voorbeeld: 5).
  • Exponential cost factor: Exponentiële factor beschreven in Vervangingsverdeling (voorbeeld: 12).
  • Maximum ship costs ratio: maximum verhouding tussen het duurste scheepstype en het goedkoopste type (voorbeeld: 5)
  • Description: een beschrijving om aan te geven wat de situatie is waarop de mutatie is gebaseerd.

Vlootmutatie scenario uitvoeren

Nadat een scenario is opgesteld kan worden bepaald welke schepen vervangen gaan worden en waardoor, en wat dit voor effect heeft op het aantal reizen en de lading: de vlootmutatiematrix. Gebruik hiervoor Calculate from scenario om een vloot mutatie scenario te berekenen o.b.v. een scenario, een scheepskostenmatrix en een set vervangingskansen.