Beheer

Home

Anneke Jacobs 2023-01-11 10:45:12

BIVAS staat voor "Binnenvaart analyse systeem" en is ontwikkeld om netwerkanalyses uit te voeren voor de binnenvaart. De applicatie biedt ondersteuning bij het beantwoorden van beleidsvragen over onderwerpen als:

  1. belasting van vaarwegen en kunstwerken
  2. het effect van stremmingen
  3. het doorrekenen van beheersstrategieën
  4. onderhoudsscenario's

Bij elk van deze onderwerpen gaat het om het bepalen van de routes die door binnenvaartschepen afgelegd worden en het bepalen van de resulterende netwerkbelasting. Resultaten voor enkele BIVAS basisscenario's zijn beschikbaar gesteld via deze website met bijbehorende uitleg.

Resultaten basisscenario's (ga naar de viewer)BIVAS applicatie (ga naar de applicatie)
BIVAS Web.png
BIVAS.png

De desktop applicatie BIVAS is ook te downloaden en biedt een gebruiker de mogelijkheid om zelf scenario's door te rekenen en resultaten verder te analyseren.