Beheer

BIVAS 4.0

Marco Timmer 2021-02-22 12:52:05
BIVAS 4.0 maakt BIVAS onafhankelijk van een Charta object georiënteerde database (.data) en de Charta programmeertaal.

Samenvatting aanpassingen

Versie 4.0 (september 2015) betreft de opvolging van 3.3 (april 2015). Deze versie maakt BIVAS onafhankelijk van een Charta object georiënteerde database (.data) en de Charta programmeertaal. De scheiding tussen aangepaste werkscenario's en opgeslagen (stored) scenario's is verdwenen. Scenario's zijn nu rechtstreeks in de relationele database aan te passen, en zijn te locken bijvoorbeeld bij de start van een berekening. Verdere wijzigingen zijn benoemd in onderstaand overzicht.

Wijzigingen

 • BIVAS is onafhankelijk gemaakt van de een Charta object georiënteerde database (.data) en de Charta programmeertaal.
 • De verkenner (explorer) in de BIVAS applicatie toont een nieuwe boomstructuur met daarin opgenomen als hoofdonderdelen: scenario's, gegevensbeheer, vlootontwikkeling, filters, regressie tests, database en instellingen. Deze verkenner vervangt de oude verkenner o.b.v. de boomstructuur van het .data bestand.
 • Instellingen voor database, web service en parallellisatie kunnen in een externe configuratiebestand Bivas.configuration geconfigureerd
 • Tabellen hebben een toolbar met knoppen voor standaard acties (toevoegen, verwijderen, opslaan, etc.)
 • Mogelijkheid tot locken en unlocked van scenario's
 • De Start calculation knop is aan het scenariopaneel toegevoegd welke direct toegang geeft tot het paneel waar de gewenste output kunnen worden geselecteerd en de berekening kan worden gestart.
 • De Import from XML knop is de scenario's tabel toegevoegd
 • Functionaliteit m.b.t. reiskalibratiefactoren is verwijderd.
 • Eenheden toegevoegd aan labels voor scenario input tabellen
 • Actie (context) menu nu ook te openen via toetsenbord via Application toets of Shift-F10
 • In scenario filters is het filteren op seizoenen vervangen door het kunnen filteren op periodes.
 • Het log-in scherm is verwijderd. BIVAS wordt nu opgestart zonder waas.
 • Versnelling rekentijd door dynamische kostenberekening

Nieuwe explorer

De nieuwe explorer met daarin een uitgeklapt scenario. Ook wordt de scenario's tabel getoond met een gelocked scenario.

2015-09-23 screenshot v4.0 - applicatie.png