Beheer

BIVAS 2.5

Marco Timmer 2021-02-22 12:52:05
BIVAS 2.5 combineert verbeteringen op de onderdelen reiskostenmodellering, vlootontwikkeling, meer jarige waterstandsontwikkeling, netwerkverbeteringen en emissieberekeningen.

Documentatie

BIVAS 2.5 combineert de volgende onderdelen:
  • Reiskostenmodellering: reiskosten bestaan in BIVAS 2.4 alleen uit de componenten "kosten per uur wachten" en "kosten per uur varen". Daarbij is wel onderscheid gemaakt in het scheepstype en lege versus beladen reizen. In de nieuwe modellering in BIVAS 2.5 wordt onderscheid gemaakt in verschillende type kosten. Deze types zijn brandstofgebruik, afschrijving, onderhoud, rente, verzekeringen, arbeidskosten, laden/lossen, tijd wachten op lading en havenleges. Deze kunnen variabel zijn (per uur of per km zoals brandstof) of vast (per reis zoals laden/lossen). De nieuwe kostenkentallen zijn voor 2008 geleverd door Panteia / NEA.
  • Vlootontwikkeling: De vlootmutatiemodule is aangepast zodat de snelheid waarmee de vloot ontwikkelt afhankelijk is van de te behalen efficiencywinst. De module is gekalibreerd voor het WLO scenario GE 2030, zodat de zichtbare trend in de beschikbare vloot door BIVAS wordt gevolgd.
  • Tijdreeksen: Om meerjarige waterstandsontwikkelingen te kunnen doorrekenen zijn scenariogroepen toegevoegd. Via deze scenariogroepen kan per jaar (en daar binnen per seizoen) een andere waterstand worden gekozen. Het geheel kan in één keer worden doorgerekend, de statistieken worden geaggregeerd en er kan worden ingezoomd op individuele jaren.
  • Netwerkverbeteringen: Het netwerk in het buitenland is voorzien van een CEMT indicatie, daarnaast zijn er fouten opgelost in de CEMT klasse en maximale diepgang/lengte/breedte.
  • Emissieberekeningen: De emissieberekening in BIVAS is verbeterd door verbeterde CEMT indicatie per vaarweg en door uit te gaan van de standaard CEMT profielen in plaats van de gedetailleerde data per vaarweg. Ook is de snelheidsberekening aangepast. Zo wordt de snelheid nu begrensd door de theoretische grenssnelheid en ook aangepast voor het varen over laag water.
  • User interface: De gebruikersinterface is sterk verbeterd door het invoeren van een meer overzichtelijke boomstructuur (.data explorer), het verstoppen van irrelevante knopen en het verbeteren van het scenariopanel, compare scenario's en de standaardrapportage. Daarnaast is een Windows-7 compatibiliteitsprobleem opgelost door de functionaliteit van de windows toets te verplaatsen naar de Alt toets (relevant voor onder andere navigatie).