BIVAS

BIVAS Versies

Daan van Dongen 2018-07-26 13:26:39
Voor elke oplevering is hier een artikel opgesteld waarin de wijzigingen zijn beschreven. We adviseren altijd de laatste versie te gebruiken en bieden alleen die als als download. Oudere versies kunnen (indien nog beschikbaar) worden aangevraagd.
Deze release introduceert functionele verbeteringen, waaronder verbeteringen binnen de netwerkdefinitie, uitbreiding van het netwerk met netwerkschakels en de mogelijkheid om een nieuw reizenbestand te creëeren voor een selectie van gebruikte arcs.
Deze release biedt onder andere een uitbreiding van de validatie checks, nieuwe heuristieken in de command-line applicatie, en een geactualiseerd netwerk.
BIVAS 4.10 biedt een nieuwe command-line applicatie (Bivas.Console.exe) voor het inlezen van extern aangeleverde AIS-data. De AIS gegevens kunnen onder meer worden verwerkt tot (sluis)passages ten opzichte van een gegeven BIVAS-netwerk. Naast de bepaling van de passages kunnen op basis van deze uitvoer ook de afgelegde routes van schepen, snelheden op trajecten, vaarwegintensiteiten en wacht-/passagetijden worden afgeleid. De gebruikershandleiding geeft een overzicht van de mogelijkheden van de AIS verwerking.

BIVAS 4.9.0 biedt de mogelijkheid om berekeningen uit te voeren op basis van een nieuw basisjaar (2019) waarvoor reizen en referentiepassages beschikbaar zijn. Ook geeft BIVAS 4.9.0 een optie om de impact van een wijziging (bv. aan het netwerk en/of kosten) op de match tussen BIVAS resultaten en referentiepassages inzichtelijk te maken per scheepstype en/of referentiepunt.

BIVAS 4.9.1 past de scenario-export aan zodat er versie-informatie over het formaat van de export wordt toegevoegd, en de export naar BIVAS Web compatibel wordt gemaakt met BIVAS Web 5.2 (en nieuwer).

De scenario import/export is niet compatibel tussen versies 4.9.0 en 4.9.1. De versies zijn verder uitwisselbaar.

BIVAS 4.8 biedt onder andere de mogelijkheid om bij de routeberekening van een reis de diepte te optimaliseren en ondersteunt reizenbestanden waarin zowel NST2007 als NSTR goederenclassificaties zijn gedefinieerd.
BIVAS 4.7 verbetert onder andere de energieberekening van lege schepen, biedt de mogelijkheid om voor een reis een route te berekening door alle opgegeven referentiepunten.
BIVAS 4.6 biedt de mogelijkheid om doorgerekende scenario's incl. resultaten te exporteren als invoer voor de online viewer op BIVAS resultaten, ondersteunt de BASGOED 2018 zonering, biedt de hoogte van een reis op te geven en deze te gebruiken binnen de route-bepaling, en lost problemen m.b.t. freezen van de applicatie op.
BIVAS 4.5 levert enkele verbeteringen:
  • In de gebruikersinterface zijn acties op logische plekken beschikbaar gesteld.
  • In het gegevensbeheer zijn enkele gegevens beschikbaar gesteld voor duidelijkheid en beheer.
  • Het netwerk is geactualizeerd.
BIVAS 4.4 levert ondersteuning voor de database systemen SQLite en PostgreSQL en een aantal kleinere aanpassingen en bugfixes.
BIVAS 4.3 levert verbeteringen in de performance en een verscheidenheid aan kleinere aanpassingen en bugfixes.
BIVAS 4.2 levert een revisie van de webservice, verbeteringen in de performance en een verscheidenheid aan kleinere bugfixes.
BIVAS 4.1 levert een geactualiseerd binnenvaartnetwerk, een nieuw toekomstnetwerk en geactualiseerde kostencijfers. De rekentijd is verbeterd en gemelde problemen zijn opgelost.
BIVAS 4.0 maakt BIVAS onafhankelijk van een Charta object georiënteerde database (.data) en de Charta programmeertaal.
BIVAS 3.3 bevat netwerkverbeteringen, een nieuw reizenbestand voor 2014 en maakt beter onderscheid tussen vaarwegen binnen en buiten Nederland.
BIVAS 3.2 bevat onder andere verbeteringen aan het netwerk na toetsing.
BIVAS 3.1 bevat verschillende verbeteringen aan de vlootmutatie, het netwerk, en het reizenbestand.
BIVAS 3 betreft een brede reeks verbeteringen ten opzichte van BIVAS 2 met onder andere een geheel vernieuwd reizenbestand en het gebruik van elke netwerkknoop als herkomst of bestemming.
BIVAS 2.7 introduceert verbeterde interactie met de FEWS adapter, kent een snellere rekentijd en heeft een alternatieve berekening voor de minimale kielspeling.
BIVAS 2.6 introduceert een testplatform en de mogelijkheid om reizenbestanden te selecteren.
BIVAS 2.5 combineert verbeteringen op de onderdelen reiskostenmodellering, vlootontwikkeling, meer jarige waterstandsontwikkeling, netwerkverbeteringen en emissieberekeningen.
BIVAS 2.4 kent geen nieuwe functionaliteit bovenop 2.3, maar introduceert het basisjaar 2008. Vanaf 2.4.1 kaner gekozen worden voor een download met de originele 2004 reizen of met een download met het nieuwe basisjaar 2008.
Release waarin het netwerk en de reizen zijn verbeterd. Daarnaast is functionaliteit toegevoegd om niet toegelaten reizen te onderzoeken. Ook is een kaartlaag aan de visualisaties toegevoegd die Nederland (in zones) weergeeft.
Release waarin een webservice is toegevoegd aan BIVAS die een deel van de functionaliteit van BIVAS beschikbaar maakt voor andere applicaties. Daarnaast is het mogelijk gemaakt om opgeslagen scenario's via XML te delen.