BIVAS

Disclaimer

Anneke Jacobs 2023-12-21 15:07:03

LET OP: BIVAS is gebaseerd op IVS-reisgegevens. Zowel in de reizen als in de per reis gevolgde route kunnen (soms grote) verschillen zitten met de werkelijk plaatsgevonden verplaatsingen. De gevolgde routes worden door BIVAS berekend als voordeligste route gegeven de toegestane scheepsafmetingen op de vaarwegen. Prognoses komen tot stand door het aantal reizen in een basisjaar te vermenigvuldigen met een groeifactor per herkomstzone, bestemmingszone en goederengroep.