Beheer

BIVAS 2.6

Marco Timmer 2021-02-22 12:52:05
BIVAS 2.6 introduceert een testplatform en de mogelijkheid om reizenbestanden te selecteren.

Documentatie

BIVAS 2.6 introduceert de volgende onderdelen:
  • Testplatform: In de boom is een nieuwe knoop Tests opgenomen. Door hierop te dubbelklikken opent een tabel waar nieuwe tests in kunnen worden gedefinieerd. Door Insert te klikken wordt er een nieuwe regel ingevoerd. Door de regel te openen (dubbelklik op de regelkop of navigeer naar links met het toetsenbord en klik Enter), wordt de test geopend. Deze bevat de volgende punten: Description, Scenarios, Ship costs en Runs. In Scenarios en Ship costs kan door regels toe te voegen een test set aangemaakt worden. Dit kan door Insert te drukken in de tabel en dan via Ctrl+Spatie een doorgerekend scenario of scheepskostenmatrix te selecteren. De test kan gestart worden door via het contextmenu van de test (rechter muis knop op de test in de explorer (boom) of op de regel in de tabel) en Run Test uit te voeren.
  • Selectie van reisbestanden: BIVAS 2.6 introduceert de mogelijkheid om een nieuw of alternatief reizenbestand te selecteren voor een scenario. Deze dient eerst geïmporteerd te worden via de functie Import traffic scenario onder de knoop "Work Scenarios" -> "Convenience functions". De paramter Filename dient het volledige pad te bevatten naar het te importeren reizenbestand. Het formaat van het reizenbestand dient comma gescheiden (csv) te zijn met de kolommen: Date, OriginTripEndPointNodeID, DestinationTripEndPointNodeID, ShipTypeID, DangerousGoodsLevelID, LoadTypeID, NumberOfShipments, TotalWeight, NstrTypeCode, AppearanceTypeID, Depth, LoadCapacity, LoadCapacityClass, NumberOfTrips. Een voorbeeld staat gegeven in TestReizenBestand100.csv met 100 reizen. In een werkscenario kan vervolgens in de parameters een alternatief reizenbestand worden gekozen.