Beheer

BIVAS 4.3

Marco Timmer 2021-02-22 12:52:05
BIVAS 4.3 levert verbeteringen in de performance en een verscheidenheid aan kleinere aanpassingen en bugfixes.

Download

BIVAS 4.3 is hier te downloaden: BIVAS 4.3.0.

Samenvatting aanpassingen

Versie 4.3 (juli 2017) betreft de opvolging van 4.2 (december 2016). Deze verbetert zijn performance rondom de boomstructuur en grote tabellen.

Wijzigingen in de applicatie

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan omschreven in onderstaande punten.

Punten uit functioneel overleg

 • #5600 #5118 #6132: Naar aanleiding van meldingen over performanceproblemen bij de boomstructuur en de tabel “arc_usage_statistics_details” is: De performance van de algemene boomstructuur verbeterd. De interactie met de tabel “arc_usage_statistics_details” en andere grote tabellen geoptimaliseerd.
 • #5601 #6000 #6002 #6006 #6030 #6082: De userinterface is verduidelijkt rondom: Het gebruik van tristate controls, deze geven nu met een kleur indicatie aan het effect van de huidige ‘state’. De kolom “effect” uit de metrics tabel is daardoor overbodig geworden en is verwijderd. Read-only velden, voornamelijk checkboxes. De vinkjes in zulke checkboxes zijn nu grijs als deze niet aanpasbaar zijn en op een dergelijk veld klikken leidt niet meer tot een foutmelding. Er konden via de boomstructuur windows worden geopend met daarin maar één veld, zoals een tekst- of booleanveld. Deze eindpunten zijn nu niet meer als zodanig bereikbaar. Een actie uit het context menu kan nu geactiveerd worden door te dubbelklikken op een willekeurige plek in de rij in plaats van alleen vooraan in de rij.
 • #5602: CEMT klasse is toegevoegd aan VIN netwerk updates. De structuur van een VIN update CSV bestand is nu als volgt: VIN update ID, VIN vaarweg ID, HVN ID, Traject code, Meetpunt begin, Meetpunt eind, Maximale lengte, Maximale breedte, Maximale hoogte, Maximale diepgang, CEMT type ID
 • #5603: Bij het berekenen van brandstofkosten wordt nu bepaald hoeveel brandstof er wordt gebruikt op basis van hoeveel energie er nodig is om een traject af te leggen in plaats van de tijd die het kost om het traject af te leggen. Deze methode van brandstofverbruik bepaling is hetzelfde als al werd gebruikt in het bepalen van emissies.
 • #5604: Stuwen hebben nu een referentie arc waar waterstand wordt getoetst. Deze referentie mag naar zichzelf wijzen. Voor de Rijn zijn de stuwen aan Lobith gekoppeld.

Overige verbeteringen

 • #4827: Ter verduidelijking is “decades” hernoemt naar “decades of days”.
 • #4829: Diep in de boomstructuur werden op verschillende plekken veel takken zonder een naam getoond. Hier wordt nu wel een naam gegenereerd, zodat duidelijk is wat er hier gebeurd.
 • #5022: Bij het aanpassen van de netwerk updates werden deze automatisch opgeslagen. Dit kon in sommige gevallen leiden tot performanceproblemen. Het automatisch opslaan is hiervoor vervangen door een “Save”-knop.
 • #6120 De functionalitieit voor het valideren van de database is op enkele plekken uitgebreid. En naar aanleiding van diens resultaten zijn er enkele kleine databasewijzigingen doorgevoerd.
 • #6130 #6131: Het exporteren van tabellen gebeurde voorheen in dezelfde thread als waarin de user-interface werd behandeld, wat ertoe leidde dat deze tijdelijk geblokkeerd was. Nu wordt dit in een aparte thread afgehandeld.

Opgeloste problemen

 • #4620 #4621: Het bepalen of een jaar wel of niet een schrikkeljaar is, liep op sommige plekken fout. Dit is verholpen.
 • #4831: Er kwam een foutmelding naar boven als er voor een scenario zonder berekening werd gepoogd een kaart te openen in een report. Dit is aangepast zodat er nu een kaart wordt geladen zonder foutmelding.
 • #4834: Diep in de boomstructuur werd op een aantal nodes een ‘uitklap’-teken getoond die niks deed als deze werd geopend. Deze werken nu weer.
 • #4840: Het kopiëren van tekst uit grote tekstvelden kon, afhankelijk van de positie van de muis, leiden tot een foutmelding. Dit is verholpen.
 • #5903: In het document van een netwerk update de toetsencombinatie CTRL + Spatie gebruiken, leidde tot een foutmelding. Dit is verholpen.
 • #6116: Het pivoteren op tabellen leidde tot foutmeldingen. Dit is verholpen.
 • #6120: Het valideren van de database leidde in sommige gevallen tot foutmeldingen. Dit is verholpen.
 • #6133: Het vergelijken van scenario’s, waarbij er minimaal één geen arc usage statistics had, leidde tot foutmeldingen. Dit is verholpen.
 • #6153: Bij het meermalig kopieren en verwijderen vn scenario's onstonden er foutmeldingen. Dit is verholpen.
 • #6162 #6163: Het gebruiken van suggestievelden had problemen: er werd soms niet geregistreerd welke waarde er was geselecteerd en er waren problemen met de suggestiestabel. Dit is verholpen.
 • #6165: Als er nog een waarde werd aangepast uit een nieuwe rij terwijl deze werd bevestigd, dan werd soms deze waarde niet goed meegenomen. Dit is verholpen.
 • #6167: Als bij het toevoegen van een nieuwe rij een tekstveld “leeg” was, werd deze niet altijd als zodanig geinterpreteerd. Dit is verholpen.
 • #6177: De applicatie kon in een staat terecht komen waarbij er continu foutmeldingen werden getoond nadat er in een veld een onacceptabele waarde werd ingevoerd. Dit is verholpen.
 • #6186: Bij het gebruiken van filters op tabellen werd het filter vergeleken met de waardes zoals deze in de database stonden in plaats van de waardes die getoond werden. Dit leidde soms tot onverwachte resultaten. Dit is verholpen.