Beheer

BIVAS 2.4

Marco Timmer 2021-02-22 12:52:05
BIVAS 2.4 kent geen nieuwe functionaliteit bovenop 2.3, maar introduceert het basisjaar 2008. Vanaf 2.4.1 kaner gekozen worden voor een download met de originele 2004 reizen of met een download met het nieuwe basisjaar 2008.

Documentatie

De ontwikkelingen in deze release zijn:
 • Vloot muteren

  In 2008 is de definitie van de scheepstypen anders dan die in 2004. Het scheepstype M8 is onderverdeeld in M8, M9 en M10. Om de reizen naar 2008 te kunnen upgraden zijn de nieuwe scheepstypen toegevoegd aan BIVAS.

  Aan de hand van de definities van de scheepstypen zijn reizen uitgevoerd met een M8 in 2004 omgezet naar reizen uitgevoerd met een M8, M9 of M10 in 2008. Daarna is een vlootmutatie scenario doorgerekend in BIVAS, die heeft geleid tot een verdere mutatie van de vloot van 2004 naar 2008.

 • Reizen ophogen en kalibreren

  De reizen die binnen BIVAS gebruikt worden zijn afgeleid van het basisbestand goederenvervoer 2004. Om analyses te kunnen doen op basis van meer recente gegevens zijn de reizen geupgrade naar 2008. De goederenstromen zijn eerst verhoogd op basis van CBS transportcijfers. Daarna zijn de reizen gekalibreerd aan de hand van bekende tellingen op IVS-telpunten.

 • Overige data updaten naar 2008

  Wanneer er gekeken wordt naar reizen in 2008, dan zal ook met een kostenstructuur uit 2008 gerekend moeten worden. Daarvoor is de kostentabel in BIVAS geupdate.

  De groeiscenario's en waterscenario's zijn weggelaten, omdat deze gebaseerd zijn op 2004.

  De wachttijden bij de sluizen zijn gestabiliseerd voor het basis scenario 2008.

 • Niet toegelaten reizen

  Na het doorrekenen van het basisscenario 2008 is er nog een kleine 2% aan niet toegelaten reizen. Voor deze reizen is de factor in de calibratie op 0 gezet, zodat dit de statistieken niet beinvloeden.