Beheer

BIVAS 4.4

Chris Kettenis 2021-02-28 16:48:33
BIVAS 4.4 levert ondersteuning voor de database systemen SQLite en PostgreSQL en een aantal kleinere aanpassingen en bugfixes.

Download

BIVAS 4.4 wordt ondersteund onder verschillende databasesystemen, voor ieder databasesysteem is een apart installatiepakket te downloaden:

De verschillende installatieprocedures voor deze pakketten zijn hier te vinden.

Samenvatting aanpassingen

Versie 4.4 (december 2017) betreft de opvolging van 4.3 (juli 2017). Deze voegt ondersteuning toe voor de database systemen SQLite en PostgreSQL.

Wijzigingen in de applicatie

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan omschreven in onderstaande punten.

Punten uit functioneel overleg

 • #6157: Er is ondersteuning voor de database systemen SQLite en PostgreSQL toegevoegd.
  In het configuratiebestand kan het databasesysteem worden aangegeven onder de knoop ‘Database’. Bijvoorbeeld:
  • MariaDB/MySQL: <Database System="Mysql" Server="localhost" UserName="root" Name="bivas" Password="root"/>
  • PostgreSQL: <Database System="PostgreSQL" Server="localhost" UserName="postgres" Name="bivas" Password="root"/>
  • SQLite: <Database System="SQLite" Name="C:\MapNaam\Bivas.db"/>
  Het releasepakket levert meerdere databases aan:
  • Bivas.sql: Kan worden ingelezen in MariaDB/MySQL.
  • Bivas.db: Kan worden gebruikt als SQLite database.
  • Bivas.infile.dump: Kan via BIVAS worden ingelezen in PostgreSQL: Start hiervoor BIVAS op met in de configuratie een referentie naar de PostgreSQL database waar de BIVAS-data in geladen dient te worden (deze moet op dit punt nog niet bestaan). Gebruik de actie ‘Import tables’ op de ‘Database setup’-knoop om het bestand in de database te laden.
  De ondersteunde databasesysteem versies zijn:
  • MariaDB 10.1.3
  • SQLite 3.20
  • PostgreSQL 9.4
 • #6046: Het sluiten van stuwen kan nu op basis van de waterstand of het debiet van een vaarweg. Een stuw heeft een ‘dam type’-veld, welke aangeeft welke van deze twee gebruikt wordt: ‘Water level (m)’ of ‘Rate of flow (m3/s)’.
  Vaarwegen hebben nu een standaard debiet waarde. Alleen wanneer een waterscenario staat ingesteld en deze een andere debietwaarde heeft voor een vaarweg, zal de standaardwaarde worden overgeschreven.
  Bij gebruik van Waterscenario’s in de API is ‘WaterLevel’ veranderd in ‘WaterLevel__m’.
  De stuwen op de Maas worden nu gesloten op basis van het debiet bij St. Pieter (Maastricht). De standaard debiet waarde bij St. Pieter staat zodanig laag ingesteld dat de stuwen standaard gesloten zijn.
 • #6134: De ‘Export to DBF’-actie is verwijderd.
 • #5605: Er is een nieuwe functionaliteit toegevoegd om AIS scheepsdata in te lezen en te koppelen aan vaarwegen om zo de gevaren routes te herconstrueren. Met deze functionaliteit is het mogelijk om emissies van het geregistreerde verkeer te berekenen.
  Zie voor een uitgebreidere beschrijving de release van ‘BIVAS Console’.

Overige verbeteringen

 • #6985: Performance van de applicatie is verbeterd door enkele grote tabellen, zoals de ‘arc usage details’ niet meer te laden in de boom. Deze worden nu pas geladen wanneer deze wordt geopend in een eigen venster.
 • #7089: De acties ‘Add row’ en ‘Delete row’ (respectievelijk plus- en minteken) boven de overzichtstabel voor scenario’s hadden daar geen functie en zijn verwijderd.
 • #6810: Wanneer de gebruiker aangeeft BIVAS af te willen sluiten, zullen nu sommige taken eerst worden afgerond alvorens de applicatie wordt afgesloten. Voorheen werden alle taken hierbij abrupt onderbroken. Deze wijziging geldt niet voor berekeningstaken.
 • #6195: De regressietestmodule is verbeterd:
  • De individuele toetsonderwerpen hebben nu een ‘score’. Deze heeft een waarde tussen de 0 en de 100, waarbij 0 aanduidt dat er geen verschil is.
  • De regressietestmodule geeft geen foutmeldingen meer als er onberekende metrieken zitten in de originele berekening.
 • #7144: ‘Delete’-actie op een scenario geeft nu een foutmelding als er nog vensters van dit scenario openstaan. De verwijderactie wordt in dit geval ook niet uitgevoerd. Als een scenario verwijderd dient te worden, moet dit nu via de overzichtstabel voor scenario's.

Opgeloste problemen

 • #6663: Verbeterde performance m.b.t. seizoensdefinities:
  • ‘Waiting time statistics’-berekening geeft geen fouten meer wanneer er een seizoensdefinitie bestaande uit meer dan één seizoen, wordt gebruikt en de berekeningsperiode de hele seizoensdefinitie bevat.
  • Een scenarioberekening valideert nu of zijn ingestelde seizoensdefinitie overeenkomt met die van zijn waterscenario (indien ingesteld).
 • #6381: Wanneer een waterscenario geen data bevat voor een vaarweg, zullen de standaardwaarden voor deze vaarweg gebruikt worden. Voorheen gaf dit een foutmelding in de berekening. Dit is verholpen.
 • #4828: Wanneer bij het instellen van de parameters van een scenario voor ‘Fuel price’ een negatief getal wordt ingevuld, zal deze niet meer automatisch worden omgezet naar een positief getal.
 • #7070: Bij het gebruiken van de tabel resulterend uit de ‘Get most problematic arc’ komen er geen foutmeldingen meer naar boven.
 • #7085: De ‘Save’-actie op netwerk updates geeft geen foutmeldingen meer en wordt in het contextmenu alleen getoond wanneer deze toepasbaar is.
 • #7073: In een reizenbestand kon het veld ‘TEU’ niet worden aangepast bij het aanmaken van een nieuwe rij. Dit is verholpen.
 • #7071: Het afsluiten van het resultaat uit ‘Highlight arc’ gaf een foutmelding. Dit is verholpen.
 • #7102: Netwerk updates gaan weer correct om met ‘-1’ en ‘0’ waardes. Bij ‘-1’-waardes zal er geen wijziging worden doorgevoerd. Bij ‘0’-waardes gebeurt dit wel.
 • #7166: Er komt nu nette foutmelding naar boven wanneer de ‘Get most problematic arc’ wordt aangeroepen, terwijl er geen routes beschikbaar zijn.