Beheer

BIVAS 3.1

Marco Timmer 2021-02-22 12:52:05
BIVAS 3.1 bevat verschillende verbeteringen aan de vlootmutatie, het netwerk, en het reizenbestand.

In deze release zijn aanpassingen aan het netwerk en reizenbestand gedaan met als doel het verbeteren van de overeenkomst met het IVS-90 reizenbestand. Om dit mogelijk te maken is er functionaliteit toegevoegd om vergelijkingen met dit bestand te doen. Ook is het aantal telpunten uitgebereid om een betere vergelijking te kunnen maken.

Nieuwe functionaliteit:

 • Referentie vergelijking: vergelijking statistieken bij telpunten. Op de rijen in deze (en de bijbehorende geaggregeerde) tabel zijn acties gedefinieerd om de betreffende reizen te vinden.
 • Aantal TEU en totale restrictie overschrijding kaartlagen: Deze twee statistieken worden bijgehouden en getoond in de kaartlaag.
 • CEMT kaartlaag: De basis netwerk visualisatie is nu een gekleurde kaart op basis van de CEMT klassen.
 • Referentie routes:Van reizen kunnen nu de referentie routes gevisualiseerd worden, hierbij worden de telpunten die de reis in de referentie passeert aangegeven in de kaart.
 • Vlootmutatie: De vlootmutatie is verbeterd door alleen toegelaten reizen te muteren, kosten sterker van invloed te laten zijn op de scheepstypeselectie, alleen mutaties toe te staan binnen een scheepscategorie en lege reizen te muteren in dezelfde mate als beladen reizen in tegengestelde richting.
 • Diepgang schepen: De diepgang verandering van reizen is nu gebaseerd op de lengte en breedte van het schip, in plaats van 'Tons per centimeter immersion'.
 • Toekomst netwerk: Op basis van MIRT 2020 is een scenario met toekomst netwerk toegevoegd.
 • Export to CSV: Tabellen kunnen nu naast DBF ook naar CSV geexporteerd worden. Dit formaat gaat beter om met velden waar geen waarde voor bekend is.

Bugfixes:

 • Wachttijdstatistieken: Deze worden nu weer correct berekend, waar ze eerst allen 0 waren.
 • Scenario vergelijking: Sinds de introductie van passage richting in verschillende statistieken klopte de vergelijking tabellen niet meer.
 • Berekening voortgang: De voortgang tijdens een berekening springt niet meer van 0 naar 100, maar geeft daadwerkelijk de voortgang van het routes zoeken aan.
 • Parallele berekening: Voorheen kwam het voor dat bepaalde tasks niet gestart werden tijdens de berekening. Tot en met 8 reken threads zou dit nu geen probleem meer moeten zijn.