BIVAS

BIVAS 4.1

Rick van Genderen 2024-01-08 11:05:11
BIVAS 4.1 levert een geactualiseerd binnenvaartnetwerk, een nieuw toekomstnetwerk en geactualiseerde kostencijfers. De rekentijd is verbeterd en gemelde problemen zijn opgelost.

Samenvatting aanpassingen

Versie 4.1 (april 2016) betreft de opvolging van 4.0 (september 2015). Deze versie lost problemen op die zijn gemeld in het gebruik van BIVAS 4.0. Ook is de rekentijd van een volledige toedeling (verder) verbeterd. Een volledige toedeling met alle statistieken geactiveerd van het basisjaar 2014 is op een 4-core 4Ghz (i7 4790K) machine uit te voeren in ongeveer 1.5 uur (met een database server op dezelfde machine). De meegeleverde database bevat nu alleen een (basis)scenario voor 2014. Eerdere jaren (2011 en 2012) kunnen nog worden doorgerekend door een kopie te maken van 2014 en daarbinnen het reizenbestand van het oudere jaar te selecteren. Het netwerk van 2014 is bijgewerkt met de gepubliceerde wijzigingen in ViN tot en met november 2015, waarop de in BIVAS bekende foutcorrecties zijn uitgevoerd. Verder is er één toekomstscenario voor 2030 opgesteld. Deze bevat het 2014 netwerk (en reizen) wat op basis van gepubliceerde MIRT is opgewaardeerd naar 2030. Als laatste zijn de kosten binnen BIVAS aangepast. Dit betreft de aangepaste rentestand en brandstofprijs (naar 2014) en is de volledige reiskostentabel geactualiseerd.

Wijzigingen aan de data

 • #2462: Actualisatie kostenparameters: door invulling nieuwe travel_costs tabel plus rentestand en brandstofkosten.
 • #2463: Gepubliceerde ViN (november 2015) toegepast. Kilometrering noordzeekanaal (233y) gecorrigeerd. Maximakanaal (gesloten, 151) en Breeddiep (102m) toegevoegd. Correcties toegepast op bevaarbaarheid Nieuwe Waterweg (102) en CEMT Twenthekanalen (081).
 • #2466: MIRT wijzigingen tot 2030 toegepast in nieuw scenario; Extra kolk Ternaaien, extra kok Volkerak, extra kolk Eefde, verruiming de Zaan inclusief Wilhelminasluis, verruiming Lekkanaal inclusief Beatrixsluis, modernisering maasroute, Nieuwe sluis Terneuzen, verruiming Twentekanalen inclusief Zijtak naar Almelo, traject IJsselmeer-Meppel, vaarweg Lemmer-Delfzijl, Wilhelminakanaal opwaarderen tussen Donge en Tilburg inclusief sluizen, openstelling Maximakanaal en extra kolk Julianasluis
 • #2467: aanpassingen minimum waterstanden stuwen Driel (7.7m), Amerongen (5.9m) en Hagestein (3m)

Wijzigingen in de applicatie

Onderstaand overzicht geeft de wijzigingen in de applicatie:

 • #2228: Applicaties toont nu de juiste eenheden voor de relaxation penalties bij openen van de scenario parameters in de user interface.
 • #2229: Verbeteren performance arc usage (per direction) details door de juiste index te plaatsen op onderliggende tabel.
 • #2233: Genereren correcte headers bij exporteren tabellen naar CSV voor kolommen met unit informatie.
 • #2477: Aanpasbaar maken interest rate, maximum unload factor voor infeasible trips in scenario parameters.
 • #2478: Verbeteren performance berekening door infeasible trips in batches naar database te schrijven (i.p.v. één-voor-één).
 • #2479: Label network updates een vrij tekst veld maken.
 • #2481: Uitschakelen auto-refresh scenario tabel.
 • #2484: Oplossen bug in scenario comparison waarbij de te vergelijken branches niet juist werden bepaald.
 • #2604: Oplossen bug waarbij het tonen van routes vanuit de reference comparison view geen resultaten oplevert.
 • #2929: Het is mogelijk een SQL connecties tab te openen met het instellen van de connectie in het configuratiebestand.
 • #2982: Verwijderen default waarden uit database tabel definities. Deze default waarden worden (en werden) via de code geregeld.
 • #3016: Dubbele arc id verwijderen uit arc usage tabel.
 • #3027: Waterdiepte CEMT klasse vaarweg alleen als fallback gebruiken. Ook in de energie berekening.
 • #3056: Oplossen bug bij importeren scenario XML, waarbij geen rekening gehouden werd met de kolom scenario.locked.
 • #3057: Verhelpen multi-threading conflict in wegschrijven van resultaten naar de database tijdens berekening scheepskosten t.b.v. vlootmutatie.