Beheer

BIVAS 4.5

Chris Kettenis 2021-02-28 16:45:05
BIVAS 4.5 levert enkele verbeteringen:
 • In de gebruikersinterface zijn acties op logische plekken beschikbaar gesteld.
 • In het gegevensbeheer zijn enkele gegevens beschikbaar gesteld voor duidelijkheid en beheer.
 • Het netwerk is geactualizeerd.

Download

BIVAS 4.5 wordt enkel ondersteund onder het SQLite databasesysteem voor ieder databasesysteem. Het installatiepakket hiervoor is te downloaden:

Bivas 4.5.0

De installatieprocedures hiervoor zijn hier te vinden.

Samenvatting aanpassingen

Versie 4.5 (maart 2018) betreft de opvolging van 4.4 (december 2017).

Wijzigingen in de applicatie

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan omschreven in onderstaande punten.

Punten uit functioneel overleg

 • #6169 De kaartlagen ‘Waterways’ en ‘Depth and width profiles’ zijn nu interactief te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om in de kaart met ‘SHIFT+rechtermuisknop’ het context menu te tonen met acties die beschikbaar zijn op een vaarweg. Door deze aanpassing is het ‘Preview’ menu (Wanneer de muis over een vaarweg in de kaartcomponent met ‘CTRL’ ingedrukt of linksonder bij het selecteren ervan) ook aangepast.
 • #6864 De emissie parameters worden nu getoond in de user interface en kunnen ook vanuit daar worden aangepast.
 • #6865 De NSTR goederenclassificatie is vervangen door een algemener, definieerbaar goederenclassificatiesysteem. De goederenclassificaties kunnen gedefinieerd worden onder de ‘Data management – Goods classification’ knoop. Bij het aanmaken van een reizenbestand moet worden aangegeven welk goederenclassificatiesysteem er gebruikt zal worden.
 • #6893, #7400 Weergave vaste/variabele kosten:
  • Vaste kosten worden nu getoond op de route statistieken.
  • Variabele kosten zijn opgesplitst naar 1) kosten per afstand en 2) kosten per tijd
 • #7395 Bij een selectie van meerdere (>1) arcs in een doorgerekend scenario zijn de volgende acties toegevoegd:
  • Vind alle routes welke alle geselecteerde arcs bevatten,
  • Vind alle routes welke minimaal een van de geselecteerde arcs bevatten. Als resultaat van deze actie wordt een nieuwe tabel geopend met alle reizen welke voldoen aan de voorwaarden van de actie.
 • #7396 Tabellen zijn nu te exporteren op basis van ingestelde filters/sorteervolgorde.
 • #7397 Het is mogelijk gemaakt de gegevens zoals weergeven in tabellen te exporteren naar een bestand in csv-formaat. De actie wordt weergegeven als een icoon van een neerwaartse pijl naar een horizontale lijn. De ‘Export’ knop is hiermee te komen vervallen.
 • #7398 De interactie met kolommen met eenheden is verbeterd.
 • #7402 De acties die van toepassing op de ‘Arcs’ tabel zijn, zijn nu ook beschikbaar op de ‘Arc water properties’, ‘Bridges’, ‘Dams’ en ‘Locks’ tabellen.

Overige verbeteringen

 • #7976 Het plakken (‘CTRL+V’) in een netwerk update met meer dan een tekstregel geeft geen foutmelding mee wanneer niet eerst in het tekstveld is geklikt.
 • #7990 Er zat een probleem in de kleurstelling van kaartlagen, waardoor onder andere in de kaartlaag ‘Depth and width profiles’ vaarwegen zonder restrictie op de breedte of diepgang van een schip (bv. maximum depth = 0) doorzichtig werden getekend. Dit is opgelost.
 • #7994 De export functionaliteit is robuuster gemaakt waardoor nu beter omgegaan wordt met bestandsnamen waarin een punt ‘.’ is verwerkt.
 • #7995 De afhandeling van het gebruik van filters op een suggestieveld is verbeterd. De zoekterm blijft in het geheugen staan tot een suggestieveld geselecteerd wordt.
 • #7971 Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de performance van toedelingen waarbij met groeifactoren wordt gerekend.

Actualizatie

 • #6865 Het NST 2007 goederenclassificatiesysteem is toegevoegd.
 • #6659 Definitie basisnetwerk 2016. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het basisnetwerk 2014:
  • Gepubliceerde ViN 2016 updates toegepast,
  • Heerenveen,
  • Waddenzee (naar node 157),
  • Kanaal Wessem-Nederweert,
  • Sluis I,
  • Sluis Lith,
  • Voorhaven Sluis Weurt,
  • Waalhaven, centrale vaargeul,
  • Zijtak via Grote Kolksluis,
  • Zuid-Willemsvaart - Sluis 15,
  • Verruiming CEMT klasse Albertkanaal - Sluis Ternaaien,
  • Beperking vaarwegen binnenstad Den Bosch,
  • Opening Maximakanaal
  • Verruiming Oude IJssel,
  • Verruiming Winschoterdiep,
  • Extra kolk Julianasluis.
 • #6660 Het toekomstnetwerk 2030+MIRT is bijgewerkt met de wijzigingen uit het basisnetwerk 2016, alsmede de volgende MIRT updates:
  • Extra kolk Volkerak,
  • Extra kolk Eefde,
  • Verruiming de Zaan inclusief Wilhelminasluis,
  • Verruiming Lekkanaal inclusief extra kolk Beatrixsluis,
  • Modernisering Maasroute,
  • ‘Nieuwe sluis’ Terneuzen,
  • Verruiming Twentekanalen inclusief Zijtak naar Almelo,
  • Traject IJsselmeer-Meppel,
  • Vaarweg Lemmer-Delfzijl,
  • Verruiming Wilhelminakanaal tussen Donge en Tilburg inclusief aanpassing aan sluizen.
 • #7417 Vaarweg Heeresloot is verplaatst in de kaartcomponent zodat deze niet meer het Nieuwe Heerenveense kanaal doorkruist. Hiervoor zijn enkel de locaties van het begin- en eindpunt van de vaarweg aangepast. De overige eigenschappen zijn identiek gebleven.